Can đo nhiệt độ kiểu dây

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Can đo nhiệt độ kiểu dây
  • Mã SP:
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 10088
  • Đầu đo: Nhiệt điện trở Pt100
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền