List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Dosing Unit-Rotating Vane Flowmeter DOB
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Oval Gear-Compact Electronic OVZ-..C3
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Screw Spindle-Dosing Electronics OMG with ADI-Z
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Gear Wheel-Dosing Electronics DZR with ADI-Z
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Gear Wheel-Counter KZA with ZED
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Ring Piston Counter-Pulse Output DRZ-..F
  • Ring Piston Counter-Pulse Output DRZ-..F
  • Mã SP: BDNKB-DRZ-F
  • Lượt xem: 7472
  • Tình trạng:
  • Measuring -/switching range: 6-420 L/h oil
   Connection: G1/8, G ¼, 1/8 NPT, ¼ NPT
   Material: brass
   Max. pressure: 40 bar
   Max. temperature: 80 °C
   Accuracy: ± 1 % meas. value.
   Pulse output
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Oval Gear-Dosing Electronic OVZ with ZED
  • Oval Gear-Dosing Electronic OVZ with ZED
  • Mã SP: BDNKB-OVZ-ZED
  • Lượt xem: 7564
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,1-2 L/min ...1,6-40 L/min liquid
   Connection: G ¼...G ¾ female
   Material: POM, aluminum
   Max. pressure: 10 (40) bar
   Max. temperature: 80 °C
   Accuracy: ± 2,5% of m. value
   Viscosity range: 10-800 mm²/s
   Analogue output, counter,
   contacts, digital indicator
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Screw Spindle-Meter OMG
  • Screw Spindle-Meter OMG
  • Mã SP: BDNKB-OMG
  • Lượt xem: 7513
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,1-10 L/min ...50-5000 L/min liquid
   Connection: G ½...G 6 female, flange DN 15..DN 100,
   Material: cast iron, st. st.
   Max. pressure: 400 bar
   Max. temperature: 200 °C
   Accuracy: ± 0,3% of m. value
   Viscosity range: 1-5000 m²/s
   Pulse output
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Oval Gear-Pulse Output OVZ-..I4
  • Oval Gear-Pulse Output OVZ-..I4
  • Mã SP: BDNKB-OVZ-L
  • Lượt xem: 7442
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,1-2 L/min ...1,6-40 L/min liquid
   Connection: G ¼...G ¾ female
   Material: POM, aluminum
   Max. pressure: 10 (40) bar
   Max. temperature: 80 °C
   Accuracy: ± 2,5% of m. value
   Viscosity range: 10-800 mm²/s
   Pulse output
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Oval Gear-Pointer Indicator OVZ-..Z3
  • Oval Gear-Pointer Indicator OVZ-..Z3
  • Mã SP: BDNKB-OVZ-Z
  • Lượt xem: 7389
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,1-2 L/min ...1,6-40 L/min liquid
   Connection: G ¼...G ¾ female
   Material: POM, aluminum
   Max. pressure: 10 (40) bar
   Max. temperature: 80 °C
   Accuracy: ± 2,5% of m. value
   Viscosity range: 10-800 mm²/s
   Analogue output, pointer indicator
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Screw Spindle-Counter OMG with ZED
  • Screw Spindle-Counter OMG with ZED
  • Mã SP: BDNKB-OMG-ZED
  • Lượt xem: 7387
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,1-10 L/min ...50-5000 L/min liquid
   Connection: G ½...G 6 female, flange DN 15..DN 100,
   Material: continuous cast, st. st.
   Max. pressure: 400 bar
   Max. temperature: 200 °C
   Accuracy: ± 0,3% of m. value
   Viscosity range: 1-5000 m²/s
   Analogue output, counter,
   contacts, digital indicator
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Ring Piston Counter-Compact Electronic DRZ-..C3
  • Ring Piston Counter-Compact Electronic DRZ-..C3
  • Mã SP: BDNKB-DRZ-C
  • Lượt xem: 7330
  • Tình trạng:
  • Measuring -/switching range: 6-420 L/h oil
   Connection: G1/8, G ¼, 1/8 NPT, ¼ NPT
   Material: brass
   Max. pressure: 40 bar
   Max. temperature: 80 °C
   Accuracy: ± 1 % meas. value.
   Analogue output, Contacts NPN/PNP, digital indicator
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Gear Wheel-Meter DZR
  • Gear Wheel-Meter DZR
  • Mã SP: BDNKB-DZR
  • Lượt xem: 7920
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,008-2 L/min ...3-700 L/min liquid
   Connection: G 1/8...G 1 female
   Material: continuous cast, st. st.
   Max. pressure: 400 bar
   Max. temperature: 150 °C
   Accuracy: ± 0,3% ... ±1 % of m. value
   Viscosity range: max. 30.000 mm²/s
   Pulse output
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Gear Wheel-Counter DZR with ZED
  • Gear Wheel-Counter DZR with ZED
  • Mã SP: BDNKB-DZR-ZED
  • Lượt xem: 7446
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,008-2 L/min ...3-700 L/min liquid
   Connection: G 1/8...G 1 female
   Material: continuous cast, st. st.
   Max. pressure: 400 bar
   Max. temperature: 150 °C
   Accuracy: ± 0,3% ... ±1 % of m. value
   Viscosity range: max. 30.000 mm²/s
   Analogue output, counter, contacts, digital indicator
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Gear Wheel-Dosing Electronics KZA with ADI
  • Gear Wheel-Dosing Electronics KZA with ADI
  • Mã SP: BDNKB-KZA-ADI
  • Lượt xem: 7363
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,02-4 L/min ...1-200 L/min liquid
   Connection: G ¼, G 1 female
   Material: aluminum
   Max. pressure: 160 bar
   Max. temperature: 120 °C
   Linearity: ± 0,3 %...± 3 % of m. value
   Viscosity range: max. 4000 mm²/s
   Relays, analogue output, batcher, digital display
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Screw Spindle-Dosing Electronics OME with ADI-Z
  • Screw Spindle-Dosing Electronics OME with ADI-Z
  • Mã SP: BDNKB-OME-ADI
  • Lượt xem: 7159
  • Tình trạng:
  • Measuring range: 0,2-10 L/min ...2-100 L/min liquid
   Connection: G ½...G 1 female, flange DN 15..DN 25
   Material: aluminum
   Max. pressure: 40 bar
   Max. temperature: 100 °C
   Accuracy: ± 0,3% of m. value
   Viscosity range: 1-5000 m²/s
   Relays, analogue output, batcher, digital display
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Screw Spindle-Meter OME
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  123
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-