An introduction to chemical engineering kinetics reactor design

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

An introduction to chemical engineering kinetics reactor design
 • Mã SP: AK0EB-96095
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 6770
 • • Paperback: 608 pages
  • Publisher: Wiley (Sep 29 1977)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0471396095
  • ISBN-13: 978-0471396093
  • Product Dimensions: 24.3 x 19.9 x 3.2 cm
  • Shipping Weight: 1.1 Kg
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

·         Paperback: 608 pages

·         Publisher: Wiley (Sep 29 1977)

·         Language: English

·         ISBN-10: 0471396095

·         ISBN-13: 978-0471396093

·         Product Dimensions: 24.3 x 19.9 x 3.2 cm

·         Shipping Weight: 1.1 Kg

Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-