Advances in Corrosion Control and Materials in Oil and Gas Production

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

 Advances in Corrosion Control and Materials in Oil and Gas Production
 • Mã SP: AK0EB-50924
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 6863
 • • Hardcover: 496 pages
  • Publisher: Maney Pub (May 1999)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1861250924
  • ISBN-13: 978-1861250926
  • Product Dimensions: 24.6 x 17.4 x 3 cm
  • Shipping Weight: 1.2 Kg
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

·         Hardcover: 496 pages

·         Publisher: Maney Pub (May 1999)

·         Language: English

·         ISBN-10: 1861250924

·         ISBN-13: 978-1861250926

·         Product Dimensions: 24.6 x 17.4 x 3 cm

·         Shipping Weight: 1.2 Kg

Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-