Industrial Engineering Handbook

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Industrial Engineering Handbook
 • Mã SP: AH0EB-10844
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4941
 • • Hardcover: 1910 pages
  • Publisher: Mcgraw-Hill (Tx); 3 edition (June 1971)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0070410844
  • ISBN-13: 978-0070410848
  • Product Dimensions: 8.9 x 6.8 x 2.5 inches
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
 • Hardcover: 1910 pages
 • Publisher: Mcgraw-Hill (Tx); 3 edition (June 1971)
 • Language: English
 • ISBN-10: 0070410844
 • ISBN-13: 978-0070410848
 • Product Dimensions: 8.9 x 6.8 x 2.5 inches


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-