List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Essentials of supply chain management
  • Essentials of supply chain management
  • Mã SP: AEOEB-42185
  • Lượt xem: 6400
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 348 pages
   • Publisher: Wiley; 3 edition (July 26, 2011)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0470942185
   • ISBN-13: 978-0470942185
   • Product Dimensions: 9 x 6 x 1.2 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • what matters now
  • what matters now
  • Mã SP: AI0EB-11181
  • Lượt xem: 3213
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 304 pages
   Publisher: Jossey-Bass; 1 edition (February 1, 2012)
   Language: English
   ISBN-10: 1118120825
   ISBN-13: 978-1118120828
   Product Dimensions: 9.1 x 6.1 x 1.2 inches
   Shipping Weight: 1.2 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Financial Analysis Tools And Techniques A Guide for Managers
  • Financial Analysis Tools And Techniques A Guide for Managers
  • Mã SP: AIOEB-78340
  • Lượt xem: 6422
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 480 pages
   Publisher: McGraw-Hill; 1 edition (September 11, 2001)
   Language: English
   ISBN-10: 0071378340
   ISBN-13: 978-0071378345
   Product Dimensions: 9.3 x 6.4 x 1.6 inches
   Shipping Weight: 1.7 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Guerrilla Marketing for Consultants 2005
  • Guerrilla Marketing for Consultants 2005
  • Mã SP: AIOEB-1873X
  • Lượt xem: 5235
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 304 pages
   • Publisher: Wiley; 1 edition (October 8, 2004)
   • Language: English
   • ISBN-10: 047161873X
   • ISBN-13: 978-0471618737
   • Product Dimensions: 9 x 6.1 x 0.8 inches
   • Shipping Weight: 12 ounces
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • The Managers Guide to Competitive Marketing Strategies
  • The Managers Guide to Competitive Marketing Strategies
  • Mã SP: AI0EB- 15744
  • Lượt xem: 4979
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 448 pages
   Publisher: CRC Press; 2 edition (April 30, 1999)
   Language: English
   ISBN-10: 1574442341
   ISBN-13: 978-1574442342
   Product Dimensions: 10.3 x 7.3 x 1.1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • The Art of Mastering Sales Management
  • The Art of Mastering Sales Management
  • Mã SP: AI0EB- 14200
  • Lượt xem: 3029
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 200 pages
   Publisher: CRC Press; 1 edition (November 24, 2009)
   Language: English
   ISBN-10: 1420090755
   ISBN-13: 978-1420090758
   Product Dimensions: 9.3 x 6.4 x 0.7 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Capstone Sales Management
  • Capstone Sales Management
  • Mã SP: AI0EB-21932
  • Lượt xem: 6561
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 118 pages
   • Publisher: Capstone; 1 edition (April 18, 2002)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1841121932
   • ISBN-13: 978-1841121932
   • Product Dimensions: 6.7 x 4.8 x 0.4 inches
   • Shipping Weight: 5.6 ounces
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Business Process Management
  • Business Process Management
  • Mã SP: AI0EB-86561
  • Lượt xem: 5375
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 504 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann; 2 edition (March 24, 2008)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750686561
   • ISBN-13: 978-0750686563
   • Product Dimensions: 9.6 x 7.5 x 1.2 inches
   • Shipping Weight: 1.8 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • business marketing
  • business marketing
  • Mã SP: AI0EB-29907
  • Lượt xem: 6627
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 704 pages
   • Publisher: McGraw-Hill/Irwin; 4 edition (January 25, 2008)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0073529907
   • ISBN-13: 978-0073529905
   • Product Dimensions: 10.3 x 8 x 1.2 inches
   • Shipping Weight: 3.1 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Branding 101
  • Branding 101
  • Mã SP: AI0EB-89002
  • Lượt xem: 5890
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 336 pages
   • Publisher: Wiley; 1 edition (September 29, 2008)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0470189002
   • ISBN-13: 978-0470189009
   • Product Dimensions: 9.2 x 6.3 x 1.2 inches
   • Shipping Weight: 1.4 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Ageless Marketing
  • Ageless Marketing
  • Mã SP: AI0EB-77553
  • Lượt xem: 6591
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 384 pages
   • Publisher: Kaplan Publishing
   • Language: English
   • ISBN-10: 0793177553
   • ISBN-13: 978-0793177554
   • Product Dimensions: 22.9 x 15.7 x 2.8 cm
   • Shipping Weight: 635 g
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Advertising and Promotion
  • Advertising and Promotion
  • Mã SP: AI0EB-39853
  • Lượt xem: 5522
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 819 pages
   • Publisher: McGraw-Hill Ryerson Higher Education; Canadian edition (April 28 2005)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0070939853
   • ISBN-13: 978-0070939851
   • Product Dimensions: 27.9 x 21.8 x 3 cm
   • Shipping Weight: 1.5 Kg
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Successful Marketing Strategy For High Tech Firms
  • Successful Marketing Strategy For High Tech Firms
  • Mã SP: AI0EB-B002B
  • Lượt xem: 5093
  • Tình trạng:
  • Format: Kindle Edition
   File Size: 4255 KB
   Publisher: Artech House Publishers; 3 edition (May 31, 1995)
   Sold by: Amazon Digital Services
   Language: English
   ASIN: B002BWP7L2
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice (4th Edition)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • 101 Instant Marketing Strategies
  • 101 Instant Marketing Strategies
  • Mã SP: AIOEB-51109
  • Lượt xem: 6446
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 266 pages
   Publisher: Wiley; 1 edition (April 12, 2004)
   Language: English
   ISBN-10: 0471651109
   ISBN-13: 978-0471651109
   Product Dimensions: 9.2 x 6.4 x 1 inches
   Shipping Weight: 1.2 pounds (View shipping rates and policies)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-