KGR giant buttonhead coupler

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

KGR giant buttonhead coupler
  • Mã SP: CP0MN-KGR
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 3223
  • For use on plant and machinery fitted with 7/8” buttonhead nipples. Length 85 mm (3 3/8”)
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền