Advanced Research Instrumentation and Facilities

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Advanced Research Instrumentation and Facilities
 • Mã SP: AK0EB-97010
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 8279
 • • Paperback: 204 pages
  • Publisher: National Academy Press; 1 edition (Jan 1 2006)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0309097010
  • ISBN-13: 978-0309097017
  • Product Dimensions: 25.4 x 17.8 x 1.8 cm
  • Shipping Weight: 454 g
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

·         Paperback: 204 pages

·         Publisher: National Academy Press; 1 edition (Jan 1 2006)

·         Language: English

·         ISBN-10: 0309097010

·         ISBN-13: 978-0309097017

·         Product Dimensions: 25.4 x 17.8 x 1.8 cm

·         Shipping Weight: 454 g

Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-