List thumbnail 
Sắp xếp theo
  • ENGINEERING DESIGN RELIABILITY APPLICATIONSFor the Aerospace, Automotive, and Ship Industries
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Automobile Electrical and Electronic Systems
    • Automobile Electrical and Electronic Systems
    • Mã SP: AD0EB-69429
    • Lượt xem: 1815
    • Tình trạng:
    • • Paperback: 928 pages
      • Publisher: Butterworth-Heinemann; 4 edition (October 27, 2011)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0080969429
      • ISBN-13: 978-0080969428
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • The Automotive Chassis Engineering Principles 2ed
    • The Automotive Chassis Engineering Principles 2ed
    • Mã SP: AG0EB-07680
    • Lượt xem: 879
    • Tình trạng:
    • Hardcover: 444 pages
      Publisher: Society of Automotive Engineers Inc; 2 edition (May 2001)
      Language: English
      ISBN-10: 0768006570
      ISBN-13: 978-0768006575
      Product Dimensions: 9.2 x 6 x 1.3 inches
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Automotive - Automotive Measurement Technology In-Vehicle and in the Lab 3
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Auto Electric November 2010
    • Auto Electric November 2010
    • Mã SP: AH0EB-22103
    • Lượt xem: 1373
    • Tình trạng:
    • Auto Electric - November 2010
      English | PDF | 94 Pages | 51 mb
      Lotus Evora, BMW 335d, Lexus IS350 F Sport, SEMA 2010, Picture Car Warehouse, Targa Trophy, Trackhq.com vs Auto Eclectic Magazine Pros, formula drift Irwindale.
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Auto Electric December 2010
    • Auto Electric December 2010
    • Mã SP: AH0EB-22102
    • Lượt xem: 1722
    • Tình trạng:
    • Auto Electric - December 2010
      English | PDF | 86 Pages | 85,3 mb
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Automotive - Engineering
    • Automotive - Engineering
    • Mã SP: AG0EB-07836
    • Lượt xem: 1622
    • Tình trạng:
    • • Hardcover: 638 pages
      • Publisher: SAE International (March 1, 2005)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0768007836
      • ISBN-13: 978-0768007831
      • Product Dimensions: 9.1 x 6.4 x 1.8 inches
      • Shipping Weight: 3 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Fuel Cell Technology
    • Fuel Cell Technology
    • Mã SP: AG0EB-08771
    • Lượt xem: 1948
    • Tình trạng:
    • • Hardcover: 360 pages
      • Publisher: CRC Press; Subsequent edition (September 27, 2002)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0849308771
      • ISBN-13: 978-0849308772
      • Product Dimensions: 10.5 x 7 x 1 inches
      • Shipping Weight: 1.9 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  •  Engine Testing
    • Engine Testing
    • Mã SP: AG0EB-84399
    • Lượt xem: 1808
    • Tình trạng:
    • • Format: Kindle Edition
      • Print Length: 460 pages
      • Page Numbers Source ISBN: 0750684399
      • Publisher: Butterworth-Heinemann; 3rd edition (July 18, 2007)
      • Sold by: Amazon Digital Services
      • Language: English
      • ASIN: B001DIN6Y0
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Catalysis and Automotive Pollution Control
    • Catalysis and Automotive Pollution Control
    • Mã SP: AG0EB-20191
    • Lượt xem: 1648
    • Tình trạng:
    • • Hardcover: 940 pages
      • Publisher: Elsevier Science Ltd (November 1995)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0444820191
      • ISBN-13: 978-0444820198
      • Product Dimensions: 10 x 7 x 1.8 inches
      • Shipping Weight: 4.2 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • The Motor Vehicle
    • The Motor Vehicle
    • Mã SP: AG0EB-70168
    • Lượt xem: 2002
    • Tình trạng:
    • • Hardcover: 672 pages
      • Publisher: Butterworth-Heinemann; 3 edition (May 27, 2012)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0080970168
      • ISBN-13: 978-0080970165
      • Shipping Information
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • The Motor Vehicle
    • The Motor Vehicle
    • Mã SP: AG0EB-06392
    • Lượt xem: 1793
    • Tình trạng:
    • • Hardcover: 1214 pages
      • Publisher: Society of Automotive Engineers Inc; 13th edition (June 2001)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0768006392
      • ISBN-13: 978-0768006391
      • Product Dimensions: 9.4 x 6.5 x 2.2 inches
      • Shipping Weight: 3.7 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Vehicle Stability
    • Vehicle Stability
    • Mã SP: AG0EB-57114
    • Lượt xem: 1969
    • Tình trạng:
    • • Hardcover: 264 pages
      • Publisher: Marcel Dekker; 1 edition (March 1, 2004)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0824757114
      • ISBN-13: 978-0824757113
      • Product Dimensions: 9.3 x 6.4 x 0.8 inches
      • Shipping Weight: 1.2 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Turbochargers
    • Turbochargers
    • Mã SP: AG0EB-61356
    • Lượt xem: 1851
    • Tình trạng:
    • • Reading level: Ages 18 and up
      • Paperback: 160 pages
      • Publisher: HP Trade (January 1, 1987)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0895861356
      • ISBN-13: 978-0895861351
      • Product Dimensions: 10.8 x 8.5 x 0.3 inches
      • Shipping Weight: 1.1 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Understanding Automotive Electronics
    • Understanding Automotive Electronics
    • Mã SP: AG0EB-70088
    • Lượt xem: 1347
    • Tình trạng:
    • • Paperback: 392 pages
      • Publisher: Newnes; 5 edition (May 18, 1998)
      • Language: English
      • ISBN-10: 0750670088
      • ISBN-13: 978-0750670081
      • Product Dimensions: 7.8 x 5.1 x 1 inches
      • Shipping Weight: 1 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Automotive Chassis
    • Automotive Chassis
    • Mã SP: AG0EB-86741
    • Lượt xem: 1958
    • Tình trạng:
    • • Hardcover: 628 pages
      • Publisher: Springer; 1 edition (February 13, 2009)
      • Language: English
      • ISBN-10: 1402086741
      • ISBN-13: 978-1402086748
      • Product Dimensions: 9.4 x 6.4 x 1.3 inches
      • Shipping Weight: 2.8 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Automotive - Electromagnetic Compatibility
    • Automotive - Electromagnetic Compatibility
    • Mã SP: AG0EB-77135
    • Lượt xem: 1466
    • Tình trạng:
    • • Hardcover: 310 pages
      • Publisher: Springer; 1 edition (December 31, 2003)
      • Language: English
      • ISBN-10: 9781402077135
      • ISBN-13: 978-1402077135
      • ASIN: 1402077130
      • Product Dimensions: 9.4 x 6.4 x 1 inches
      • Shipping Weight: 1.4 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • The Biodiesel Handbook
    • The Biodiesel Handbook
    • Mã SP: AG0EB-97626
    • Lượt xem: 1879
    • Tình trạng:
    • • Paperback: 516 pages
      • Publisher: AOCS Publishing; 2 edition (October 5, 2010)
      • Language: English
      • ISBN-10: 1893997626
      • ISBN-13: 978-1893997622
      • Product Dimensions: 8.9 x 6 x 1.4 inches
      • Shipping Weight: 1.6 pounds
    • Giá NY: Liên hệ
    • Giá bán: Liên hệ
    • Khuyến mãi :
  • Trang:
    123
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ