List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Simulating Combustion
  • Simulating Combustion
  • Mã SP: AG0EB-51618
  • Lượt xem: 5324
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 426 pages
   • Publisher: Springer; 1 edition (December 1, 2005)
   • Language: English
   • ISBN-10: 3540251618
   • ISBN-13: 978-3540251613
   • Product Dimensions: 9.5 x 6.5 x 0.7 inches
   • Shipping Weight: 1.8 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Repair of Vehicle Bodies
  • Repair of Vehicle Bodies
  • Mã SP: AG0EB-67532
  • Lượt xem: 5161
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 672 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann; 5 edition (February 8, 2006)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750667532
   • ISBN-13: 978-0750667531
   • Product Dimensions: 9.5 x 7.4 x 1.6 inches
   • Shipping Weight: 2.9 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Paints and Coatings
  • Paints and Coatings
  • Mã SP: AG0EB-09719
  • Lượt xem: 5376
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 517 pages
   • Publisher: Wiley-VCH; 2 Revised edition (April 22, 2008)
   • Language: English
   • ISBN-10: 9783527309719
   • ISBN-13: 978-3527309719
   • ASIN: 3527309713
   • Product Dimensions: 9.7 x 7 x 1.2 inches
   • Shipping Weight: 2.3 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Materials for Automobile Bodies
  • Materials for Automobile Bodies
  • Mã SP: AG0EB-69798
  • Lượt xem: 4986
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 250 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann; 2 edition (March 15, 2012)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0080969798
   • ISBN-13: 978-0080969794
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Lightweight Electric Hybrid Vehicle Design
  • Lightweight Electric Hybrid Vehicle Design
  • Mã SP: AG0EB-08247
  • Lượt xem: 4959
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 253 pages
   • Publisher: Society of Automotive Engineers Inc (June 2001)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0768008247
   • ISBN-13: 978-0768008241
   • Product Dimensions: 9.4 x 6.6 x 0.7 inches
   • Shipping Weight: 1.1 pounds
   • Average Customer Review
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Light and Heavy Vehicle Technology
  • Light and Heavy Vehicle Technology
  • Mã SP: AG0EB-80377
  • Lượt xem: 4897
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 688 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann; 4 edition (November 28, 2006)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750680377
   • ISBN-13: 978-0750680370
   • Product Dimensions: 10.7 x 7.9 x 1.4 inches
   • Shipping Weight: 3.5 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Internal Combustion Engines Fundamentals
  • Internal Combustion Engines Fundamentals
  • Mã SP: AG0EB-8637X
  • Lượt xem: 5183
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 930 pages
   • Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 1 edition (April 1, 1988)
   • Language: English
   • ISBN-10: 007028637X
   • ISBN-13: 978-0070286375
   • Product Dimensions: 9.6 x 6.6 x 1.5 inches
   • Shipping Weight: 2.9 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Intelligent Vehicle Technology And Trends
  • Intelligent Vehicle Technology And Trends
  • Mã SP: AG0EB-39114
  • Lượt xem: 4992
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 362 pages
   • Publisher: Artech House (May 31, 2005)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1580539114
   • ISBN-13: 978-1580539111
   • Product Dimensions: 10.1 x 7.2 x 1 inches
   • Shipping Weight: 1.8 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Haynes Automotive Diagnostic Fault Codes
  • Haynes Automotive Diagnostic Fault Codes
  • Mã SP: AG0EB-04722
  • Lượt xem: 5051
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 350 pages
   • Publisher: Haynes Manuals (August 3, 1998)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1859604722
   • ISBN-13: 978-1859604724
   • Product Dimensions: 10.9 x 8.4 x 0.8 inches
   • Shipping Weight: 1.4 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives
  • Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives
  • Mã SP: AG0EB-23619
  • Lượt xem: 5114
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 736 pages
   • Publisher: CRC Press; 1 edition (May 25, 2005)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0824723619
   • ISBN-13: 978-0824723613
   • Product Dimensions: 10.3 x 7.2 x 1.7 inches
   • Shipping Weight: 3.2 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fundamentals and Technology of Combustion
  • Fundamentals and Technology of Combustion
  • Mã SP: AG0EB-41068
  • Lượt xem: 5109
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 862 pages
   • Publisher: Elsevier Science; 1 edition (July 24, 2002)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0080441068
   • ISBN-13: 978-0080441061
   • Product Dimensions: 9.6 x 6.8 x 2.4 inches
   • Shipping Weight: 3.8 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Engineering Fundaments of the Internal Combustion Engine
  • Engineering Fundaments of the Internal Combustion Engine
  • Mã SP: AG0EB-0131405705
  • Lượt xem: 5033
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 504 pages
   • Publisher: Prentice Hall; 2 edition (June 20, 2003)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0131405705
   • ISBN-13: 978-0131405707
   • Product Dimensions: 9.6 x 7.1 x 0.9 inches
   • Shipping Weight: 1.6 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Electric Vehicle Battery Systems
  • Electric Vehicle Battery Systems
  • Mã SP: AE0EB-99167
  • Lượt xem: 5208
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 252 pages
   • Publisher: Newnes (October 9, 2001)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750699167
   • ISBN-13: 978-0750699167
   • Product Dimensions: 9 x 6.1 x 0.9 inches
   • Shipping Weight: 1 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Automotive-Diesel Engine
  • Automotive-Diesel Engine
  • Mã SP: AG0EB-21761
  • Lượt xem: 5433
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 682 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann Ltd; 2 edition (May 1999)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750621761
   • ISBN-13: 978-0750621762
   • Product Dimensions: 9.8 x 7.5 x 1.4 inches
   • Shipping Weight: 3.7 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Brake Handbook
  • Brake Handbook
  • Mã SP: AG0EB-62328
  • Lượt xem: 5696
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 176 pages
   • Publisher: HP Trade (January 1, 1987)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0895862328
   • ISBN-13: 978-0895862327
   • Product Dimensions: 10.6 x 8.4 x 0.5 inches
   • Shipping Weight: 1 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Automotive Transmissions
  • Automotive Transmissions
  • Mã SP: AG0EB-5903X
  • Lượt xem: 5318
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 448 pages
   • Publisher: Springer; 1 edition (November 15, 1999)
   • Language: English
   • ISBN-10: 354065903X
   • ISBN-13: 978-3540659037
   • Product Dimensions: 9.3 x 6.4 x 1 inches
   • Shipping Weight: 1.6 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Automotive Quality Systems Handbook
  • Automotive Quality Systems Handbook
  • Mã SP: AG0EB-66633
  • Lượt xem: 5314
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 712 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann; 2 edition (July 29, 2005)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750666633
   • ISBN-13: 978-0750666633
   • Product Dimensions: 9.1 x 6.4 x 1.7 inches
   • Shipping Weight: 2.7 pounds (
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Automotive Computer Controlled System
  • Automotive Computer Controlled System
  • Mã SP: AG0EB-50893
  • Lượt xem: 5139
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 272 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann (April 10, 2001)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750650893
   • ISBN-13: 978-0750650892
   • Product Dimensions: 9.6 x 6.8 x 0.7 inches
   • Shipping Weight: 1.2 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  123
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-