Lưu Lượng Kế Class Cone URR

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Lưu Lượng Kế Class Cone URR
  • Mã SP: BDAKB-URR
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 8710
  • Lưu Lượng Kế
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Lưu Lượng Kế

Measuring range: 
1-10 ... 300-3000 L/h water
10-100 ... 5000-50 000 NL/h air
Connection: G 1...1½ male, PVC-glue DN 15...25
Material: POM
Max. pressure: 6 bar
Max. temperature: 80 °C
Accuracy: ±2,5...4% f.s.
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-