Lưu Lượng Kế Class Cone UMR/UXR

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Lưu Lượng Kế Class Cone UMR/UXR
  • Mã SP: BDAKB-UMR
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 10372
  • Lưu Lượng Kế
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Lưu Lượng Kế

Measuring range: 0.5-5 ... 15-150 L/h water
0,005-0,05 ... 0.3-3 Nm³/h air 
Connection: G ¼ female
Material: POM-C, st. st.
Max. pressure: 16 bar
Max. temperature: 100 °C
Accuracy: ±2,5...4% f.s.
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-