List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Can nhiệt TTL
  • Can nhiệt TTL
  • Mã SP: BBHKB-TTL
  • Lượt xem: 11932
  • Tình trạng:
  • Measuring range: -200...+1600 °C
   Connection: thread, flange, weld-on sleeve
   Material of predective tubes: steel, st. st., ceramics
   Sensor: FeCu-Ni, NiCr-Ni, class 1 or 2
   Option: head mounted transmitter 4-20 mA
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt T - (cảm biến nhiệt độ)
  • Can nhiệt T - (cảm biến nhiệt độ)
  • Mã SP:
  • Lượt xem: 10160
  • Tình trạng:
  • Thermocouples and RTDs (Resistance Temperature Detectors)
   Temperature range from -50 °C up to +600 °C
   A or B accuracy class in accordance to EN 60751
   2- or 4-wire types
   Single or dual sensor versions
   Fast response sensor version
   Stainless steel probes
   PFA coated version
   Max. 3m probe length
   Vibration-resistant version
   Ex versions
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt TN - (Thermowell temperature sensor)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt TX - (Temperature sensor for gases)
  • Can nhiệt TX - (Temperature sensor for gases)
  • Mã SP:
  • Lượt xem: 9098
  • Tình trạng:
  • Strengthened probe with heat-sink
   Vibration-proof, A class Pt100 sensor
   Max. 500 mm probe length
   Range: -50 °C .. +150 °C
   Single or dual sensors
   2, 3 or 4-wire types
   Ex version
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt TT - (Temperature transmitter)
  • Can nhiệt TT - (Temperature transmitter)
  • Mã SP:
  • Lượt xem: 9812
  • Tình trạng:
  • 2-wire compact temperature indicator, transmitter
   Integral Pt 100 probe
   Plug-in type indicator and programming unit
   Measurement range: -50 °C .. +600 °C
   Resolution: 0.1 °C up to 200 °C
   HART communication
   Probe length upto 3 m
   Aluminium or plastic housing
   Fully programmable
   Heavy duty field mountable housing
   Explosion-proof models
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt TM - (Multipoint temperature transmitter)
  • Can nhiệt TM - (Multipoint temperature transmitter)
  • Mã SP:
  • Lượt xem: 8699
  • Tình trạng:
  • 2-wire multipont temperature transmitter
   Max. 30m probe length
   Max. 15 sensors
   Max 35kN tensile force
   Digitally addressed sensors
   HART communication
   Ex ia or Dust Ex protection
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt RAB
  • Can nhiệt RAB
  • Mã SP: BBBTMT-RAB
  • Lượt xem: 9962
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: -40+120°C
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA (only for PRT)
   - Connection: 4-wire
   - Protection degree: IP54
   - Electrical connection: PG9
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt RAL
  • Can nhiệt RAL
  • Mã SP: BBBTMT-RAL
  • Lượt xem: 9876
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: -40+120°C
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA (only for PRT)
   - Connection: 4-wire
   - Protection degree: IP67
   - Electrical connection: PG11
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt cho thiết bị đo chất lỏng MTV
  • Can nhiệt cho thiết bị đo chất lỏng MTV
  • Mã SP: BBBTMT-MTV
  • Lượt xem: 8483
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   Operating temperature:
   -80° + 600°C thermocouples type J
   -80° + 1100°C thermocouples type K
   -80° + 1000°C thermocouples type E
   Accuracy: According EN 60584-2 class 2
   Measuring junction: Isolated
   Color coding: According to IEC 584-3
   Protection degree: IP 54
   Response time (in air 1 m/s): T0,5=40sec T0,9=2min
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt RBA
  • Can nhiệt RBA
  • Mã SP: BBBTMT-RBA
  • Lượt xem: 10090
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: Depending on cable type
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt RBS
  • Can nhiệt RBS
  • Mã SP: BBBTMT-RBS
  • Lượt xem: 9983
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: Depending on the cable type
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt RCT
  • Can nhiệt RCT
  • Mã SP: BBBTMT-RCT
  • Lượt xem: 9924
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: -80+250°C
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA
   - Protection degree: Minimun IP54
   - Electrical connection: PG11
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Can nhiệt RIM
  • Can nhiệt RIM
  • Mã SP: BBBTMT-RIM
  • Lượt xem: 9806
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: -80+600°C
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Cảm biến nhiệt độ RIS
  • Cảm biến nhiệt độ RIS
  • Mã SP: BBBTMT-RIS
  • Lượt xem: 9140
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: depending on the model
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Cảm biến nhiệt độ RLF
  • Cảm biến nhiệt độ RLF
  • Mã SP: BBBTMT-RLF
  • Lượt xem: 5799
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: -50+350°C
   - Accuracy (1): According on EN60751 class A, B or AA
   - Protection degree: IP65
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Cảm biến nhiệt độ RLB
  • Cảm biến nhiệt độ RLB
  • Mã SP: BBBTMT-RLB
  • Lượt xem: 5576
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: Depending on the cable type
   (max 200°C)
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Cảm biến nhiệt độ RLR
  • Cảm biến nhiệt độ RLR
  • Mã SP: BBBTMT-RLR
  • Lượt xem: 5417
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: Depending on the cable type
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Cảm biến nhiệt độ RLM
  • Cảm biến nhiệt độ RLM
  • Mã SP: BBBTMT-RLM
  • Lượt xem: 5403
  • Tình trạng:
  • Technical Features
   - Operating temperature: Depending on the cable type
   - Accuracy (1): According to EN60751 class A, B or AA
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  123456
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ