List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Advanced Research Instrumentation and Facilities
  • Advanced Research Instrumentation and Facilities
  • Mã SP: AK0EB-97010
  • Lượt xem: 8077
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 204 pages
   • Publisher: National Academy Press; 1 edition (Jan 1 2006)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0309097010
   • ISBN-13: 978-0309097017
   • Product Dimensions: 25.4 x 17.8 x 1.8 cm
   • Shipping Weight: 454 g
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Essentials of Process Control - Luyben
  • Essentials of Process Control - Luyben
  • Mã SP: AEOEB-91726
  • Lượt xem: 6989
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 624 pages
   • Publisher: McGraw-Hill Companies (August 1, 1996)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0070391726
   • ISBN-13: 978-0070391727
   • Product Dimensions: 9.3 x 6.2 x 1.1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • A Working Guide to Process Equipment
  • A Working Guide to Process Equipment
  • Mã SP: AH0EB-80759
  • Lượt xem: 8124
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 425 pages
   Publisher: Mcgraw-Hill (Tx) (November 1, 1996)
   Language: English
   ISBN-10: 0070380759
   ISBN-13: 978-0070380752
   Product Dimensions: 9 x 6 x 1 inches
   Shipping Weight: 1.4 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Automating Manufacturing Systems With Plc-Jack
  • Automating Manufacturing Systems With Plc-Jack
  • Mã SP: AH0EB-44255
  • Lượt xem: 7074
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 644 pages
   • Publisher: Lulu.com (April 15, 2010)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0557344255
   • ISBN-13: 978-0557344253
   • Product Dimensions: 9.2 x 6.2 x 2 inches
   • Shipping Weight: 2.4 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • The Process Engineers Pocket Handbook
  • The Process Engineers Pocket Handbook
  • Mã SP: AH0EB-17125
  • Lượt xem: 8362
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 144 pages
   • Publisher: Gulf Publishing Co (June 1976)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0872017125
   ISBN-13: 978-0872017122
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • CRC - Integration Technologies for Industrial Automated Systems
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Wiley Securing scada systems
  • Wiley Securing scada systems
  • Mã SP: AF0EB- 07645
  • Lượt xem: 5763
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 218 pages
   Publisher: Wiley; 1 edition (November 28, 2005)
   Language: English
   ISBN-10: 0764597876
   ISBN-13: 978-0764597879
   Product Dimensions: 9.4 x 7.4 x 0.8 inches
   Shipping Weight: 1.2 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Wireless Technology Applications, Management, and Security
  • Wireless Technology Applications, Management, and Security
  • Mã SP: AD0EB- 03877
  • Lượt xem: 5678
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 274 pages
   Publisher: Springer; 1 edition (August 19, 2009)
   Language: English
   ISBN-10: 0387717862
   ISBN-13: 978-0387717869
   Product Dimensions: 9.3 x 6.4 x 0.9 inches
   Shipping Weight: 1.3 pound
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Wireless Sensor and Actuator Networks Technologies__netbks.com
  • Wireless Sensor and Actuator Networks Technologies__netbks.com
  • Mã SP: AD0EB-01237
  • Lượt xem: 3777
  • Tình trạng:
  • Print ISBN-10: 0123725399
   Print ISBN-13: 978-0123725394
   Format: Kindle Edition
   File Size: 6832 KB
   Publisher: Academic Press; 1 edition (March 24, 2008)
   Sold by: Amazon Digital Services
   Language: English
   ASIN: B001GQ2P1E
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Active Control of Vibration
  • Active Control of Vibration
  • Mã SP: AC0EB-94406
  • Lượt xem: 8459
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 332 pages
   • Publisher: Academic Press (January 1996)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0122694406
   • ISBN-13: 978-0122694400
   • Product Dimensions: 23.4 x 15.7 x 2.5 cm
   • Shipping Weight: 1.7 Kg
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Instrumentation And Control Systems for Fired Heaters an Steam Generators
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Robotics and Automation Handbook
  • Robotics and Automation Handbook
  • Mã SP: AH0EB-18041
  • Lượt xem: 8036
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 608 pages
   • Publisher: CRC Press; 1 edition (June 15, 2004)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0849318041
   • ISBN-13: 978-0849318047
   • Product Dimensions: 10 x 7.2 x 1.5 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Industrial Automation
  • Handbook of Industrial Automation
  • Mã SP: AHOEB-03731
  • Lượt xem: 6699
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 887 pages
   • Publisher: CRC Press; 1 edition (August 29, 2000)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0824703731
   • ISBN-13: 978-0824703738
   • Product Dimensions: 11.2 x 8.8 x 1.8 inches
   • Shipping Weight: 5 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Industrial Control Handbook
  • Industrial Control Handbook
  • Mã SP: AH0EB-30857
  • Lượt xem: 8176
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 896 pages
   • Publisher: Industrial Press, Inc.; 3 edition (January 1, 1999)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0831130857
   • ISBN-13: 978-0831130855
   • Product Dimensions: 9.5 x 6.4 x 1.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Controlling Management, Accounting, and Performance Measurement
  • Controlling Management, Accounting, and Performance Measurement
  • Mã SP: AH0EB-
  • Lượt xem: 7925
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 200 pages
   • Publisher: Oxford University Press, USA (August 11, 2005)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0199280630
   • ISBN-13: 978-0199280636
   • Product Dimensions: 9 x 6.1 x 0.5 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fuzzy Controller Design: Theory and Applications (Automation and Control Engineering
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Control Systems Theory and Applications for Linear Repetitive Processes
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Concrete Mix Design, Quality Control and Specification
  • Concrete Mix Design, Quality Control and Specification
  • Mã SP: AH0EB-93132
  • Lượt xem: 6577
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 384 pages
   • Publisher: Spon Press; 3 edition (September 22, 2006)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0415393132
   • ISBN-13: 978-0415393133
   • Product Dimensions: 9.4 x 6.7 x 1.1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  123
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-