List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Water Quality Control Handbook
  • Water Quality Control Handbook
  • Mã SP: AH0EB-00714
  • Lượt xem: 3698
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 848 pages
   Publisher: McGraw-Hill Professional; 2 edition (December 18, 2006)
   Language: English
   ISBN-10: 0071467602
   ISBN-13: 978-0071467605
   Product Dimensions: 7.6 x 9.1 x 1.4 inches
   Shipping Weight: 3.4 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Food Process Modelling and Control
  • Food Process Modelling and Control
  • Mã SP: AEOEB-35652
  • Lượt xem: 6220
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 512 pages
   Publisher: Woodhead Publishing Ltd (May 2001)
   Language: English
   ISBN-10: 1855735652
   ISBN-13: 978-1855735651
   Product Dimensions: 9.2 x 6.3 x 1.3 inches
   Shipping Weight: 1.9 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Working Guide to Process Equipment 3Ed
  • Working Guide to Process Equipment 3Ed
  • Mã SP: AE0EB-00714
  • Lượt xem: 3616
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 591 pages
   Publisher: McGraw-Hill Professional; 3 edition (April 17, 2008)
   Language: English
   ISBN-10: 0071496742
   ISBN-13: 978-0071496742
   Product Dimensions: 9 x 6.4 x 1.5 inches
   Shipping Weight: 2 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Wiley Automated Continuous Process Control
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fuzzy Logic Control
  • Fuzzy Logic Control
  • Mã SP: AEOEB-38258
  • Lượt xem: 7143
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 329 pages
   • Publisher: World Scientific Pub Co Inc; 1st edition (August 15, 1999)
   • Language: English
   • ISBN-10: 9810238258
   • ISBN-13: 978-9810238254
   • Product Dimensions: 8.9 x 6.3 x 1 inches
   • Shipping Weight: 1.3 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Guidelines For Chemical Process Quantitative Risk Analysis 2Nd Aiche
  • Guidelines For Chemical Process Quantitative Risk Analysis 2Nd Aiche
  • Mã SP: AFOEB-0720X
  • Lượt xem: 6099
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 748 pages
   • Publisher: Wiley-AIChE; 2 edition (October 15, 1999)
   • Language: English
   • ISBN-10: 081690720X
   • ISBN-13: 978-0816907205
   • Product Dimensions: 10.1 x 7 x 1.8 inches
   • Shipping Weight: 3.5 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Guidelines for Design Solutions for Process Equipment Failures AIChE
  • Guidelines for Design Solutions for Process Equipment Failures AIChE
  • Mã SP: AFOEB-0684X
  • Lượt xem: 5970
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 252 pages
   • Publisher: Wiley-AIChE; 1 edition (August 15, 1998)
   • Language: English
   • ISBN-10: 081690684X
   • ISBN-13: 978-0816906840
   • Product Dimensions: 9.1 x 6.2 x 0.8 inches
   • Shipping Weight: 1.3 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control
  • Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control
  • Mã SP: AEOEB-57356
  • Lượt xem: 6172
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 322 pages
   Publisher: McGraw-Hill Professional; 1 edition (March 31, 2005)
   Language: English
   ISBN-10: 0071457356
   ISBN-13: 978-0071457354
   Product Dimensions: 9.4 x 7.7 x 1 inches
   Shipping Weight: 1.7 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fundamentals of Semiconductor Manufacturing and Process Control by Gary S. May and Costas J. Spanos
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Chemistry of Petrochemical Processes
  • Chemistry of Petrochemical Processes
  • Mã SP: AE0EB-53150
  • Lượt xem: 6349
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 356 pages
   • Publisher: Gulf Professional Publishing; 2 edition (June 27, 2001)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0884153150
   • ISBN-13: 978-0884153153
   • Product Dimensions: 9 x 6 x 1.1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • . Chemical Process Equipment: Selection and Design, Second Edition
  • . Chemical Process Equipment: Selection and Design, Second Edition
  • Mã SP: AE0EB-25062
  • Lượt xem: 6128
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 832 pages
   • Publisher: Gulf Professional Publishing; 2 edition (September 8, 2009)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0123725062
   • ISBN-13: 978-0123725066
   • Product Dimensions: 10.9 x 8.8 x 1.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Chemical Process Engineering (Chemical Industries)
  • Chemical Process Engineering (Chemical Industries)
  • Mã SP: AE0EB-42745
  • Lượt xem: 6362
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 504 pages
   • Publisher: Marcel Dekker; 1 edition (August 1, 2003)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0824742745
   • ISBN-13: 978-0824742744
   • Product Dimensions: 9.1 x 6.2 x 1.1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Chemical Process: Design and Integration Chemical Process Design and Integration R_Smith_Wiley 2ndEd 2005
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Chemical Process Design - Computer Aided Case Studies
  • Chemical Process Design - Computer Aided Case Studies
  • Mã SP: AE0EB-14032
  • Lượt xem: 6426
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 527 pages
   • Publisher: Wiley-VCH (April 22, 2008)
   • Language: English
   • ISBN-10: 3527314032
   • ISBN-13: 978-3527314034
   • Product Dimensions: 7 x 1.2 x 9.7 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Chemical Process and Design Handbook
  • Chemical Process and Design Handbook
  • Mã SP: AE0EB-74337
  • Lượt xem: 6476
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 1000 pages
   • Publisher: McGraw-Hill Professional; 1 edition (December 11, 2001)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0071374337
   • ISBN-13: 978-0071374330
   • Product Dimensions: 9.2 x 6.3 x 1.8 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Chemical Micro Process Engineering: Processing and Plants
  • Chemical Micro Process Engineering: Processing and Plants
  • Mã SP: AE0EB-09985
  • Lượt xem: 6293
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 681 pages
   • Publisher: Wiley-VCH; 1 edition (May 9, 2005)
   • Language: English
   • ISBN-10: 3527309985
   • ISBN-13: 978-3527309986
   • Product Dimensions: 7 x 1.5 x 9.6 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Automated Continuous Process Control
  • Automated Continuous Process Control
  • Mã SP: AE0EB-15783
  • Lượt xem: 6444
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 240 pages
   • Publisher: Wiley-Interscience (March 5, 2002)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0471215783
   • ISBN-13: 978-0471215783
   • Product Dimensions: 10.6 x 6.7 x 0.6 inches
   • Shipping Weight: 1.4 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Applied Technology and Instrumentation for Process Control
  • Applied Technology and Instrumentation for Process Control
  • Mã SP: AE0EB-90218
  • Lượt xem: 6135
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 406 pages
   • Publisher: CRC Press; 1 edition (January 28, 2004)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1591690218
   • ISBN-13: 978-1591690214
   • Product Dimensions: 10 x 7.2 x 1.1 inches
   • Shipping Weight: 1.9 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  123
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-