List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Electric Motors in the Home Workshop
  • Electric Motors in the Home Workshop
  • Mã SP: AD0EB-61336
  • Lượt xem: 5483
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 96 pages
   • Publisher: Trans-Atlantic Pubns (October 1996)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1854861336
   • ISBN-13: 978-1854861337
   • Product Dimensions: 8.2 x 5.6 x 0.4 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications (3rd Edition)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Electric Machinery Fundamentals
  • Electric Machinery Fundamentals
  • Mã SP: AD0EB-29540
  • Lượt xem: 5585
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 704 pages
   • Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 5 edition (February 17, 2011)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0073529540
   • ISBN-13: 978-0073529547
   • Product Dimensions: 9.1 x 6.1 x 1.2 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Electric Machinery
  • Electric Machinery
  • Mã SP: AD0EB-60094
  • Lượt xem: 5807
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 704 pages
   • Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 6 edition (July 25, 2002)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0073660094
   • ISBN-13: 978-0073660097
   • Product Dimensions: 9.4 x 7.5 x 1.2 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Basic Electricity and Electronics for Control
  • Basic Electricity and Electronics for Control
  • Mã SP: AD0EB-7988X
  • Lượt xem: 5360
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 380 pages
   • Publisher: ISA; 3 edition (June 23, 2006)
   • Language: English
   • ISBN-10: 155617988X
   • ISBN-13: 978-1556179884
   • Product Dimensions: 9.7 x 6.9 x 1 inches
   • Shipping Weight: 5.6 ounces
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Inverter Selection guide
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Flexible Power Transmission - The HVDC Options
  • Flexible Power Transmission - The HVDC Options
  • Mã SP: ADOEB-56886
  • Lượt xem: 5266
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 374 pages
   Publisher: Wiley; 1 edition (November 6, 2007)
   Language: English
   ISBN-10: 0470056886
   ISBN-13: 978-0470056882
   Product Dimensions: 6.9 x 1.1 x 9.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fundamentals of Light Sources and Lasers - Mark Csele
  • Fundamentals of Light Sources and Lasers - Mark Csele
  • Mã SP: ADOEB-76603
  • Lượt xem: 5505
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 360 pages
   Publisher: Wiley-Interscience (August 11, 2004)
   Language: English
   ISBN-10: 9780471476603
   ISBN-13: 978-0471476603
   ASIN: 0471476609
   Product Dimensions: 9.3 x 6.3 x 0.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • 3D Laser Microfabrication: Principles and Applications
  • 3D Laser Microfabrication: Principles and Applications
  • Mã SP: AD0EB-1055X
  • Lượt xem: 5515
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 403 pages
   Publisher: Wiley-VCH; 1 edition (September 14, 2006)
   Language: English
   ISBN-10: 352731055X
   ISBN-13: 978-3527310555
   Product Dimensions: 9.6 x 6.9 x 1 inches
   Shipping Weight: 1.2 pounds (View shipping rates and policies)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Industrial Applications Of Electron Microscopy (Encyclopedia of Library & Info)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fabricating Printed Circuit Boards
  • Fabricating Printed Circuit Boards
  • Mã SP: ADOEB-07507
  • Lượt xem: 5636
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 236 pages
   • Publisher: Newnes; 1 edition (June 11, 2002)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1878707507
   • ISBN-13: 978-1878707505
   • Product Dimensions: 9.1 x 7.1 x 0.5 inches
   • Shipping Weight: 14.4 ounces
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Energy In The 21st Century
  • Energy In The 21st Century
  • Mã SP: ADOEB-24125
  • Lượt xem: 6295
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 401 pages
   • Publisher: M.E.Sharpe; 2 edition (March 30, 2010)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0765624125
   • ISBN-13: 978-0765624123
   • Product Dimensions: 10 x 7.1 x 1.1 inches
   • Shipping Weight: 1.8 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  123
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-