Head Mounted Transmitter TUM-K

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Head Mounted Transmitter TUM-K
 • Mã SP: BBHKB-TUM-K
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 5223
 • Measuring range: fixed or programmable
  Input: Pt 100, thermocouples
  output: 4-20 mA
  Supply: 6,5...32 VDC
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Measuring range: fixed or programmable
Input: Pt 100, thermocouples
output: 4-20 mA
Supply: 6,5...32 VDC