Tua Vít Lực NTD (TOHNICHI)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Tua Vít Lực NTD (TOHNICHI)
 • Mã SP: TVLTHN-NTD
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 2913
 • Tua Vít Lực NTD (TOHNICHI)
  - Non-Rotary Preset Style
  - Clicks at torque set and springs back slightly to indicate stop applying force
  - No External Scale, Torque Value Set Using Tester and Key
  - Accepts Standard 1/4 hex root shape bits (sold separately)
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Tua Vít Lực NTD (TOHNICHI)


MODEL

Torque Range

Dimensions [mm]

Weight Approx.

[kg]

Min.-Max.

Overall Length

Grip Diameter

Body

T-Handle

S.I.

METRIC

AMERICAN

L'

D1

D4

L1

L2

d

R

NTD15CN

cNm
5-15

kgfcm
0.5-1.5

in.oz
7-20

in.lbf
0.5-1.3

95

19.5

11

24

59

N/A

N/A

0.07

NTD30CN

10-30

1-3

15-40

1-2.5

NTD60CN

20-60

2-6

30-80

2-5

NTD120CN

40-120

4-12

60-160

4-10

110

35

76

0.11

NTD260CN

100-260

10-26

140-360

10-22

44

79

0.18

NTD500CN

200-500

20-50

280-700

20-40

120

33

88

8

120

0.27

NTD1000CN

400-1000

40-100

580-1400

40-90

155

43

12

25

113

10

169

0.55