List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Alternate Fuels in Cement Production
  • Alternate Fuels in Cement Production
  • Mã SP: AH0EB-35498
  • Lượt xem: 5106
  • Tình trạng:
  • Paperback: 28 pages
   Language English
   Morten Boberg Larsen
   2007
   Research & Development
   FLSmidth A/S
   Copyright © Morten Boberg Larsen, 2007
   ISBN 978-87-91435-49-8
   Printed by Book Partner, Nørhaven Digital
   Copenhagen, Denmark
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Engineering Plastics Design Guide Joining Techniques
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Ultrasonic Techniques for Fluids Characterization
  • Ultrasonic Techniques for Fluids Characterization
  • Mã SP: AH0EB-01256
  • Lượt xem: 3679
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 214 pages
   Publisher: Academic Press; 1 edition (August 5, 1997)
   Language: English
   ISBN-10: 0125637306
   ISBN-13: 978-0125637305
   Product Dimensions: 9.2 x 6.3 x 0.8 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Laser Wavelengths
  • Handbook of Laser Wavelengths
  • Mã SP: AHOEB-35086
  • Lượt xem: 4662
  • Tình trạng:
  • Marvin J. Weber
   Hardcover: 784 pages
   Publisher: CRC Press; 1 edition (July 27, 1998)
   Language: English
   ISBN-10: 0849335086
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • HandBook of Lasers
  • HandBook of Lasers
  • Mã SP: AHOEB-35094
  • Lượt xem: 5282
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 1224 pages
   Publisher: CRC Press; 1 edition (September 21, 2000)
   Language: English
   ISBN-10: 0849335094
   ISBN-13: 978-0849335099
   Product Dimensions: 10.4 x 7.2 x 2.4 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • The Handbook of Service Industries
  • The Handbook of Service Industries
  • Mã SP: AH0EB- 18484
  • Lượt xem: 2798
  • Tình trạng:
  • Paperback: 512 pages
   Publisher: Edward Elgar Publishing (April 27, 2009)
   Language: English
   ISBN-10: 1848444664
   ISBN-13: 978-1848444669
   Product Dimensions: 9.5 x 6.7 x 1.2 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Industrial Engineering Technology and Operations Management
  • Handbook of Industrial Engineering Technology and Operations Management
  • Mã SP: AHOEB-30574
  • Lượt xem: 5328
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 2796 pages
   • Publisher: Wiley-Interscience; 3 edition (May 15, 2001)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0471330574
   • ISBN-13: 978-0471330578
   • Product Dimensions: 9.3 x 6.5 x 3.3 inches
   • Shipping Weight: 5.4 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Maintenance Management and Engineering
  • Handbook of Maintenance Management and Engineering
  • Mã SP: AHOEB-24718
  • Lượt xem: 4694
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 768 pages
   • Publisher: Springer; 1st Edition. edition (August 3, 2009)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1848824718
   • ISBN-13: 978-1848824713
   • Product Dimensions: 9.3 x 6.4 x 1.9 inches
   • Shipping Weight: 2.6 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Manufacturing and Supply Systems Design
  • Handbook of Manufacturing and Supply Systems Design
  • Mã SP: AHOEB-KEMOM
  • Lượt xem: 4957
  • Tình trạng:
  • • Format: Kindle Edition
   • File Size: 24322 KB
   • Publisher: Taylor & Francis; 1 edition (April 17, 2007)
   • Sold by: Amazon Digital Services
   • Language: English
   • ASIN: B000SKEMOM
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Near Infrared Analysis 3rd edition 2008
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Optics, Third Edition Volume IV Optical Properties of Materials, Nonlinear Optics, Quantum Optics
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis
  • Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis
  • Mã SP: AHOEB-86035
  • Lượt xem: 4556
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 887 pages
   • Publisher: Springer; 1 edition (July 28, 2006)
   • Language: English
   • ISBN-10: 9783540286035
   • ISBN-13: 978-3540286035
   • ASIN: 3540286039
   • Product Dimensions: 9.2 x 5.8 x 1.5 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Television Production Handbook
  • Television Production Handbook
  • Mã SP: AH0EB-05346
  • Lượt xem: 4082
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 576 pages
   Publisher: Wadsworth Publishing; 009 edition (July 12, 2005)
   Language: English
   ISBN-10: 0534647278
   ISBN-13: 978-0534647278
   Product Dimensions: 10.5 x 8.2 x 0.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Techno Security's Guide to Securing SCADA
  • Techno Security's Guide to Securing SCADA
  • Mã SP: AH0EB-B002Z
  • Lượt xem: 2800
  • Tình trạng:
  • Format: Kindle Edition
   File Size: 1655 KB
   Publisher: Syngress; 1 edition (July 16, 2008)
   Sold by: Amazon Digital Services
   Language: English
   ASIN: B002ZFXU82
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • belt conveyors hetzgoog
  • belt conveyors hetzgoog
  • Mã SP: AH0EB-22118
  • Lượt xem: 5423
  • Tình trạng:
  • Paperback: 353 pages
   Language English

   New York, john wiley and sons, Ins
   London: chapman and hall,1922
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • The Computer Engineering Handbook, Second Edition - 2 Volume Set (Computer Engineering Handbook 2e)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications (3rd Edition)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Digital Color Imaging Handbook
  • Digital Color Imaging Handbook
  • Mã SP: AH0EB-0900X
  • Lượt xem: 5231
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 575 pages
   • Publisher: CRC Press; 1 edition (December 23, 2002)
   • Language: English
   • ISBN-10: 084930900X
   • ISBN-13: 978-0849309007
   • Product Dimensions: 9.6 x 6.3 x 1.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  123
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-