Energy Efficient Filtration: NL Modules

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Energy Efficient Filtration: NL Modules
 • Mã SP:
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4958
 • Capacity Range: 125-10000 cfm (3.5-283.2 m3/min)
  Filtration Grades: High efficiency
  Pressure Drop: 0.5 psig (0.03 barg)
  Maximum Operating Pressure: 150 psig (10.3 barg)
  Maximum Operating Temperature: 125°F (52°C)
  Minimum Operating Temperature: 34°F (1°C)
  Element Life: 10 years
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Features

 • High air quality
 • Low pressure drop design
 • Long element life
 • Low energy consumption
 • Threaded & flanged connections

Download