Vortex-Analogue Output DVZ-L

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Vortex-Analogue Output DVZ-L
  • Mã SP: BDNKB-DVZ-L
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 9830
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Range: 0,5-4,5...10-100 L/min water
Connection: G ¼...G 1, ¼...1 NPT
Material: connection: brass, st.st., housing: PPS
Max. pressure: 10 bar
Max. temperature: 80 °C
Accuracy: ± 2,5% v. ME
Analogue output
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-