Turbine meter Vision

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Turbine meter Vision
  • Mã SP:
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 7159
  • TSHOPS Cung cấp các thiết bị đo lưu lượng, đồng hồ đo lưu lượng của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Kobold, Badger...
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Lưu Lượng Kế Badger Kiểu Tuabin

Good price / performance ratio 
Compact construction 
Easy installation 
No maintenance 
High operating pressure 
Operates in any mounting position
TUR VIS Series data sheet
 TUR_VIS_BR_DB_02_0537.pdf
TUR VIS Series data sheet_sp
 TUR_VIS_BR_DB_04_0766.pdf
TUR VIS1000 Data sheet
 TUR_VIS1000_DB_02_0529.pdf
Sản phẩm cùng loại
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-