List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Elements of Gas Turbine Propulsion
  • Elements of Gas Turbine Propulsion
  • Mã SP: AK0EB-21969
  • Lượt xem: 6683
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 960 pages
   Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 1 edition (January 1, 1996)
   Language: English
   ISBN-10: 0079121969
   ISBN-13: 978-0079121967
   Product Dimensions: 9.5 x 6.7 x 1.7 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Festo Pneumatics Basic Level UnEncrypted
  • Festo Pneumatics Basic Level UnEncrypted
  • Mã SP: ADOEB-6600X
  • Lượt xem: 7775
  • Tình trạng:
  • Author: p.Croser, F.Ocker
   Graphica: D.Shwarzenberger, T.ocker
   Publisher: festo
   Binding: Hardcover,274 pages
   Edition : 10/2002
   ISBN-10: 047146600X
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • . Compressed Air Manual 7ed
  • . Compressed Air Manual 7ed
  • Mã SP: AH0EB-35803
  • Lượt xem: 7924
  • Tình trạng:
  • • Paperback
   • Publisher: Atlas Copco Airpower NV; 7th edition (2010)
   • ISBN-10: 9081535803
   • ISBN-13: 978-9081535809
   • Product Dimensions: 9.3 x 6.5 x 0.4 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Compressor Handbook
  • Compressor Handbook
  • Mã SP: AH0EB-60052
  • Lượt xem: 6720
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 720 pages
   • Publisher: McGraw-Hill Professional; 1 edition (January 12, 2001)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0070260052
   • ISBN-13: 978-0070260054
   • Product Dimensions: 9.4 x 7.8 x 2.1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Hydraulic handbook
  • Hydraulic handbook
  • Mã SP: AH0EB-10944
  • Lượt xem: 8281
  • Tình trạng:
  • Author: R.H. Warring
   Publisher: Elsevier Applied Science
   ISBN: 854610944
   edition 1983
   Language: English
   PDF | 560 pages
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Die Cast Engineering: A Hydraulic, Thermal, and Mechanical Process
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Hydraulic Handbook 8ED
  • Hydraulic Handbook 8ED
  • Mã SP: AH0EB-13499
  • Lượt xem: 6448
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 660 pages
   • Publisher: Gulf Publishing Co; 8 Sub edition (November 1983)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0872013499
   • ISBN-13: 978-0872013490
   • Product Dimensions: 9 x 7.2 x 1.5 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Dam Hydraulics D.L.Vischer w.H.Hager
  • Dam Hydraulics D.L.Vischer w.H.Hager
  • Mã SP: AK0EB-72894
  • Lượt xem: 6363
  • Tình trạng:
  • Paperback: 328 pages
   Publisher: Wiley; 1 edition (April 21, 1998)
   Language: English
   ISBN-10: 0471972894
   ISBN-13: 978-0471972891
   Product Dimensions: 9.2 x 6.1 x 0.7 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Hydraulic control systems
  • Hydraulic control systems
  • Mã SP: AE0EB-15045
  • Lượt xem: 7005
  • Tình trạng:
  • Author: Noah Manring
   Publisher: Wiley
   Keywords: systems, control, hydraulic
   Number of Pages: 464
   Published: 2005-04-15

  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Технология переработки природного газа и конденсата
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • guidebookn for the design of asme section viii pressure vessel
  • guidebookn for the design of asme section viii pressure vessel
  • Mã SP: ABOEB-02396
  • Lượt xem: 6346
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 312 pages
   • Publisher: ASME Press (American Society of Mechanical Engineers); 3rd edition (March 1, 2006)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0791802396
   • ISBN-13: 978-0791802397
   • Product Dimensions: 11.2 x 8.6 x 0.9 inches
   • Shipping Weight: 1.8 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Gas Pipeline Hydraulics
  • Gas Pipeline Hydraulics
  • Mã SP: ABOEB-27857
  • Lượt xem: 6770
  • Tình trạng:
  • ISBN: 0849327857
   Title: Gas Pipeline Hydraulics
   Author: E. Shashi Menon
   Publisher: CRC
   Publication Date: 2005-05-24
   Number Of Pages: 416
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Gas turbine theory of Cohen abdofighter
  • Gas turbine theory of Cohen abdofighter
  • Mã SP: ABOEB-24372
  • Lượt xem: 7647
  • Tình trạng:
  • Saravanamutto (Author), G. F. C. Rogers (Author), H. Cohen (Author), P. V. Straznicky (Author)
   Hardcover: 84 pages
   Publisher: Pearson Prentice Hall; 3th edition (January 31, 2009)
   Language: English
   ISBN-10: 0132224372
   ISBN-13: 978-0132224376
   Product Dimensions: 9.3 x 6.1 x 0.5 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Abrasive Erosion and Corrosion of Hydraulic Machinery (Series on Hydraulic Machinery)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • 99 Examples of Pneumatic Applications
  • 99 Examples of Pneumatic Applications
  • Mã SP: AB0EB-4355X
  • Lượt xem: 8004
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 121 pages
   Publisher: Festo (22/08/2008)
   Author: Stefan Hesse
   Language: English
   ISBN-10: 352734355X
   Product Dimensions: 9.6 x 7 x 1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Hydrothermal Properties of Materials
  • Hydrothermal Properties of Materials
  • Mã SP: AB0EB-94656
  • Lượt xem: 6130
  • Tình trạng:
  • Author: Vladimir Valyashko
   Hardcover: 308 pages
   Publisher: Wiley (February 4, 2009)
   Language: English
   ISBN-10: 0470094656
   ISBN-13: 978-0470094655
   Product Dimensions: 11.9 x 8.4 x 0.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Hydraulics of Pipeline Systems
  • Hydraulics of Pipeline Systems
  • Mã SP: AB0EB-18068
  • Lượt xem: 7638
  • Tình trạng:
  • Bruce E. Larock (Author), Roland W. Jeppson (Author), Gary Z. Watters (Author)
   Hardcover: 552 pages
   Publisher: CRC Press; 1 edition (September 28, 1999)
   Language: English
   ISBN-10: 0849318068
   ISBN-13: 978-0849318061
   Product Dimensions: 10.1 x 7 x 1.5 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Hydraulics Basic Level Festo Textbook
  • Hydraulics Basic Level Festo Textbook
  • Mã SP: AB0EB-TP501
  • Lượt xem: 8021
  • Tình trạng:
  • Description: HYDRAUL.LEHRB
   Designation: D:LB-TP501-1-GB\
   Edition: 11/2003
   Author: D. Merkle, B.Schrader, M. Thomes
   Graphics: D. Schwarzenberger
   Layout: 25.11.2003, M. Göttfert, G. Heigl, W. Schreiner
   Pages : 243
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  12
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-