List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Traceability in Chemical Measurement
  • Traceability in Chemical Measurement
  • Mã SP: AC0EB-36420
  • Lượt xem: 2528
  • Tình trạng:
  • Paperback: 308 pages
   Publisher: Springer; Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2005 edition (November 10, 2010)
   Language: English
   ISBN-10: 3642078834
   ISBN-13: 978-3642078835
   Product Dimensions: 11 x 8.3 x 0.6 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • The Physics of Metrology
  • The Physics of Metrology
  • Mã SP: AC0EB-32117
  • Lượt xem: 2611
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 404 pages
   Publisher: Springer; 1st Edition. edition (February 18, 2010)
   Language: English
   ISBN-10: 3211783806
   ISBN-13: 978-3211783801
   Product Dimensions: 9.4 x 6.1 x 0.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Testing of Concrete in Structures
  • Testing of Concrete in Structures
  • Mã SP: AC0EB-04152
  • Lượt xem: 2539
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 352 pages
   Publisher: CRC Press; 4 edition (March 6, 2006)
   Language: English
   ISBN-10:0415263018
   ISBN-13: 978-0415263016
   Product Dimensions: 9.3 x 6.4 x 1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • BASIC INSTRUMENTATION MEASURING DEVICES AND BASIC PID CONTROL [1]
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Advanced pH Measurement and Control
  • Advanced pH Measurement and Control
  • Mã SP: AC0EB_94432
  • Lượt xem: 4041
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 294 pages
   • Publisher: Instrumentation Systems &; 3 Pap/Cdr edition (Oct 30 2004)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1934394432
   • ISBN-13: 978-1934394434
   • Product Dimensions: 25.1 x 17.8 x 2 cm
   • Shipping Weight: 658 g
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Introduction to Measurement Theory
  • Introduction to Measurement Theory
  • Mã SP: AC0EB-6230X
  • Lượt xem: 4260
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 320 pages
   • Publisher: Waveland Pr Inc; 1 edition (December 1, 2001)
   • Language: English
   • ISBN-10: 157766230X
   • ISBN-13: 978-1577662303
   • Product Dimensions: 8.9 x 5.8 x 0.7 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Instrumentation Reference Book, Fourth Edition
  • Instrumentation Reference Book, Fourth Edition
  • Mã SP: AC0EB-83082
  • Lượt xem: 3954
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 928 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann; 4 edition (December 25, 2009)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750683082
   • ISBN-13: 978-0750683081
   • Product Dimensions: 10.9 x 8.6 x 1.5 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Instrumentation Reference Book, Third Edition
  • Instrumentation Reference Book, Third Edition
  • Mã SP: AC0EB-71238
  • Lượt xem: 4274
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 1062 pages
   • Publisher: Butterworth-Heinemann; 3 edition (December 3, 2002)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0750671238
   • ISBN-13: 978-0750671231
   • Product Dimensions: 10.1 x 6.9 x 2 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Instrumentation Design Studies
  • Instrumentation Design Studies
  • Mã SP: AC0EB-19483
  • Lượt xem: 4241
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 725 pages
   • Publisher: CRC Press; 1 edition (January 20, 2010)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1439819483
   • ISBN-13: 978-1439819487
   • Product Dimensions: 9.4 x 6.2 x 1.7 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fluid Flow Measurement - A Practical Guide To Accurate Flow Measurement 2Nd Edition
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Gas Chromatography Analytical Chemistry by Open Learning 2nd ed Fowlis.I.A. 1995
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Functional Verification Coverage Measurement and Analysis
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Fiber Optic Sensor Integration System And Measurement Technique 150
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Experimentation and Measurement
  • Experimentation and Measurement
  • Mã SP: ACOEB-0451X
  • Lượt xem: 4014
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 128 pages
   • Publisher: Dover Publications (June 19, 1998)
   • Language: English
   • ISBN-10: 048640451X
   • ISBN-13: 978-0486404516
   • Product Dimensions: 8.5 x 5.4 x 0.3 inches
   • Shipping Weight: 5.6 ounces
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Trang:
  12
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-