Thermometer strips

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Thermometer strips
 • Mã SP: BBHTT-TS
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4042
 • Bao gồm nhiều loại băng dán chỉ thị nhiệt với nhiều thang đo khác nhau
  -Thermometer strips +37ºC ~ +65ºC
  -Thermometer strips +71ºC ~ +110ºC
  -Thermometer strips +116ºC ~ +154ºC
  -Thermometer strips +161ºC ~ +204ºC
  -Thermometer strips +204ºC ~ +260ºC
  -Thermometer strips +249ºC ~ +280ºC
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Bao gồm nhiều loại băng dán chỉ thị nhiệt với nhiều thang đo khác nhau
-Thermometer strips +37ºC ~ +65ºC
-Thermometer strips +71ºC ~ +110ºC
-Thermometer strips +116ºC ~ +154ºC
-Thermometer strips +161ºC ~ +204ºC
-Thermometer strips +204ºC ~ +260ºC
-Thermometer strips +249ºC ~ +280ºC