Sheath Thermocouples TTM

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

 Sheath Thermocouples TTM
 • Mã SP: BBHKB-TTM
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 9619
 • Measuring range: -50 ... +1100 °C
  Bulb: st. st., inconel, D= 0,5...6,0 mm
  Sensor: FeCu-Ni, NiCr-Ni, class 2
  Connection: cable made of silicone, flat connector, head
  Form MA
  Accessories: connections
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Measuring range: -50 ... +1100 °C
Bulb: st. st., inconel, D= 0,5...6,0 mm
Sensor: FeCu-Ni, NiCr-Ni, class 2
Connection: cable made of silicone, flat connector, head 
Form MA
Accessories: connections