Resistance Thermometers for harsh operational conditions TNK

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

 Resistance Thermometers for harsh operational conditions TNK
 • Mã SP: BBAKB-TNK
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 8877
 • for diesel engines in railway or ship building
  Measuring range: -80 ... +150 °C
  Connection: G ½.. ½ NPT, M18x1,5
  Predective tubes: brass, bronze (sea-water resistant), st. st.
  Sensor: Pt 100, Pt 1000, Ni 100, 2,3 or 4-wire
  Certificates: GL
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
for diesel engines in railway or ship building
Measuring range: -80 ... +150 °C
Connection: G ½.. ½ NPT, M18x1,5
Predective tubes: brass, bronze (sea-water resistant), st. st.
Sensor: Pt 100, Pt 1000, Ni 100, 2,3 or 4-wire
Certificates: GL