425 Series

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

425 Series
 • Mã SP: ED0IR-DBG
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3793
 • Reliable stainless steel stub pump with 4-1/4" diameter air motor for use in 55-gallon drums and wall mounting units
  Designed to handle anti-freeze / water mixtures with water content higher than 50%
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Reliable stainless steel stub pump with 4-1/4" diameter air motor for use in 55-gallon drums and wall mounting units
Designed to handle anti-freeze / water mixtures with water content higher than 50%