List thumbnail 
Sắp xếp theo
 • Facility Piping Systems
  • Facility Piping Systems
  • Mã SP: AHOEB-97212
  • Lượt xem: 4837
  • Tình trạng:
  • • Hardcover: 1040 pages
   • Publisher: McGraw-Hill Professional; 3 edition (September 21, 2009)
   • Language: English
   • ISBN-10: 0071597212
   • ISBN-13: 978-0071597210
   • Product Dimensions: 9.1 x 6.2 x 1.7 inches
   • Shipping Weight: 3 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • The piping guide recommended
  • The piping guide recommended
  • Mã SP: AH0EB-09624
  • Lượt xem: 3220
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 264 pages
   Publisher: Construction Trades Press; Second edition edition (November 1, 2009)
   Language: English
   ISBN-10: 0962419761
   ISBN-13: 978-0962419768
   Product Dimensions: 8.5 x 11.1 x 1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • The Fundamentals of Piping Design-1933762047
  • The Fundamentals of Piping Design-1933762047
  • Mã SP: AH0EB- 19337
  • Lượt xem: 3189
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 240 pages
   Publisher: Gulf Publishing Company (March 2007)
   Language: English
   ISBN-10: 1933762047
   ISBN-13: 978-1933762043
   Product Dimensions: 9.2 x 6.3 x 1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Volume Two Advanced Piping Design
  • Volume Two Advanced Piping Design
  • Mã SP: AH0EB-19337
  • Lượt xem: 3090
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 248 pages
   Publisher: Gulf Publishing Company (May 2008)
   Language: English
   ISBN-10: 1933762187
   ISBN-13: 978-1933762180
   Product Dimensions: 9 x 6.4 x 0.8 inches
   Shipping Weight: 1.2 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Facility Piping Systems Handbook 2Ed - Michael Frankel - Mcgraw-Hill (2002)
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Design of Piping Systems
  • Design of Piping Systems
  • Mã SP: AK0EB-71208
  • Lượt xem: 4778
  • Tình trạng:
  • • Paperback: 380 pages
   • Publisher: Martino Publishing (July 13, 2011)
   • Language: English
   • ISBN-10: 1614271208
   • ISBN-13: 978-1614271208
   • Product Dimensions: 10.8 x 8.4 x 1.1 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Valves Selection Handbook 5th Edition
  • Valves Selection Handbook 5th Edition
  • Mã SP: AH0EB-07506
  • Lượt xem: 4372
  • Tình trạng:
  • Format: Kindle Edition
   Print ISBN-10: 0750677171
   Print ISBN-13: 978-0750677172
   Edition: 5
   Length: 399 pages
   File Size: 7705 KB
   Publisher: Gulf Professional Publishing; 5 edition (November 30, 1981)
   Sold by: Amazon Digital Services
   Language: English
   ASIN: B001QFY996
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Valves Piping and Pipeline Handbook
  • Valves Piping and Pipeline Handbook
  • Mã SP: AH0EB-18561
  • Lượt xem: 4458
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 888 pages
   Publisher: Elsevier Science; 3 edition (November 5, 1999)
   Language: English
   ISBN-10: 185617252X
   ISBN-13: 978-1856172523
   Product Dimensions: 8.9 x 6.2 x 1.9 inches
   Shipping Weight: 3.5 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Handbook of Valves and Actuators Valves Manual International
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • WATER SUPPLY PUMPING STATIONS
  • WATER SUPPLY PUMPING STATIONS
  • Mã SP: AA0EB
  • Lượt xem: 3423
  • Tình trạng:
  • Loose Leaf
   Publisher: United States Department of Defense (2004)
   ASIN: B00727B2KG
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Water Pumps and Pumping Systems
  • Water Pumps and Pumping Systems
  • Mã SP: AA0EB-00713
  • Lượt xem: 2943
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 912 pages
   Publisher: McGraw-Hill Professional; 1 edition (July 30, 2002)
   Language: English
   ISBN-10: 0071374914
   ISBN-13: 978-0071374910
   Product Dimensions: 9.1 x 6.2 x 2 inches
   Shipping Weight: 3 pounds
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Troubleshooting Centrifugal Pumps and Their Systems														 Troubleshooting Centrifugal Pumps and Their Systems
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Centrifugal Pumps: Design and Application
  • Centrifugal Pumps: Design and Application
  • Mã SP: AA0EB-1200X
  • Lượt xem: 4462
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 640 pages
   Publisher: Gulf Professional Publishing; 2 edition (June 4, 1992)
   Language: English
   ISBN-10: 087201200X
   ISBN-13: 978-0872012004
   Product Dimensions: 9.1 x 6.1 x 1.4 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • SUBMERSIBLE PUMPS DESIGN OPERATION AND MAINTENANCE
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • Liquid Ring Vacuum Pumps Compressors and Systems: Conventional and Hermetic Design
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
 • High Pressure Pumps- Michael T. Gracey. P.E. (Author)
  • High Pressure Pumps- Michael T. Gracey. P.E. (Author)
  • Mã SP: AA0EB-7900X
  • Lượt xem: 4479
  • Tình trạng:
  • Hardcover: 304 pages
   Publisher: Gulf Professional Publishing; 1 edition (April 25, 2006)
   Language: English
   ISBN-10: 075067900X
   ISBN-13: 978-0750679008
   Product Dimensions: 9.3 x 6.1 x 0.9 inches
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Khuyến mãi :
sản phẩm
Có: 0 sản phẩm trong giỏ
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Ms. Yến
  Tell/ Zalo: 0948.007.822
Máy So Màu - Bơm Màng Aro - Máy Đo Độ Cứng - Liều kế cá nhân - Cốc Đo Độ Nhớt - Kính Hiển Vi - Bộ căn mẫu - Duong ren - Máy đo độ ồn - Máy đo 3D - Máy đo cường độ ánh sáng - Động cơ phòng nổ
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-