Macnaught Flow Measurement Technical Specification Sheet

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Macnaught Flow Measurement Technical Specification Sheet
 • Mã SP: AAKMN-CR006-2S1
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 6804
 • Port Size: 1/4"
  Port Thread: NPT
  Body Material: PPS
  Rotor Material: PPS
  Bushing Material: N/A
  Seal Material: FFKM (Perflouro Elastomer)
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền


Flow Range

Min Max
Litres/Min < 5 cPs 2 LPH 100 LPH
> 5 cPs 0.5 LPH 100 LPH
USG/Min < 5 cPs 0.5 GPH 26 GPH
> 5 cPs 0.13 GPH 26.4 GPH

Pressure

kPa BAR PSI
Max WP 500 5 75

Temperature

°C °F
Min -40 -40
Max 80 176

K Factor

Pulses/Litre 1000
Pulses/USG 3785.40

Output type

Reed & Hall Effect

Accuracy

1.0%

Repeatability

0.03%

Rotor Type

Std.