Stem Thermometer for Diesel Engines TND

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Stem Thermometer for Diesel Engines TND
 • Mã SP: BBAKB-TND
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 5641
 • Measuring range: 0 ... +600 up to 0 ... 800 °C
  Connection: bottom, G ½, G ¾
  Housing Material: steel or st. st. with silicone filling
  Diameter of housing: 63, 80, 100 mm
  Accuracy class: 1,6 (63, 80 mm), 1,0 (100 mm)
  Option: damping spring
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Measuring range: 0 ... +600 up to 0 ... 800 °C
Connection: bottom, G ½, G ¾
Housing Material: steel or st. st. with silicone filling
Diameter of housing: 63, 80, 100 mm 
Accuracy class: 1,6 (63, 80 mm), 1,0 (100 mm)
Option: damping spring